آلسان برنامه تخصصی مجتمع های تجاری آلسانبرنامه ای تخصصی در زمینه مجتمع های تجاری است که در نظر دارد امکاناتی را در مجتمع های تجاری ایجاد نماید، که کاربر فقط با نصب برنامه آلسان بتواند به مجتمع های تجاری که زیر مجموعه آلسان هستند دسترسی داشته و به راحتی بتواند از اطلاعات آنها با خبر شود.

گروه آنالیز مجتمع های تجاری ALLWTC در نظر دارد تمامی مجتمع های را با یک برنامه واحد به تمامی مخاطبین خواستار خرید معرفی کرده و خریدی از سر علاقه را برای آنها فراهم آورد