استنشاق #بخور نکته های شنیدنی . گیاهان سرشار از روغن های فرّار، اغلب بصورت بخ…