التهاب #کیسه_صفرا . این بیماری با درد شدید در قسمت یک چهارم بالای شکم مشخص می …