بهار و جوش های صورت . . . افزایش جوشهای صورت و بدن گاهی به شکل کورک و تشدید حساس…