بهتر است از اول پیش گیری کنین #پسوریازیس #پوست #بیماری_پوستی #بیماری #مشاوره …