تأثیر #مواد_مخدر و #مشروبات_الکلی بر #باروری – بخش ششم . ماده اصلی و اولیه تشک…