تاثیر اعمال در طولانی شدن یا کوتاه شدن #عمر . گناه مانع #طول_عمر می شود: . اگر…