توصیه به #کم_خوری . #حدیث . پیامبر صلى الله علیه و آله : . هر کس کم بخورد، سا…