حبوبات حاوی مقدار زیادی #فیبر هستند . #حبوبات علاوه بر اینکه منبع بسیار خوب پر…