خواص #جو . جو بطور کلی در طب سنتی به سه صورت مختلف استعمال می شود: . #جو_درست…