خواص میخک گوارش بهتر خواص آنتی‌باکتریایی خواص ضدسرطانی حفاظت از کبد کنترل دیابت…