درمان ناراحتیهای قلبی . امام صادق علیه السلام، به مردى که از دردى در #قلب خود …