دیکلوفناک نخورید . نتایج تازه‌ترین بررسی‌های محققان دانمارکی نشان می‌دهد، مصرف…