زمان #حمام رفتن . در حدیث دیگرى مى‌خوانیم که هرگاه امام صادق علیه السلام قصد ح…