سرماخوردگی و عناب ‌ #salamatol #herbal #طب #طب_سنتی #طب_اسلامی #دارو #بیماری …