#سکنجبین آلبالو با عطر خوش نعنا . . . این نوشیدنی مُسکن تشنگی است و افزون بر آن …