شستن سر با گل ختمی . شامپوی #گل_ختمی: . از جمله فوائد آن رفع شوره، شپش و موخور…