طبع آن سرد و خشک است؛ ـ تقویت کننده حافظه می‌باشد روزی یک عدد مصرف شود؛ ـ برا…