طرز تهیه #فرنی با #نشاسته . علاوه بر فرنی با آرد برنج، فرنی با نشاسته نیز تهیه…