قابل توجه حامیان احیای سلامت . از علاقمندان به احیای فرهنگ اسلامی- ایرانی(بومی)…