هم اکنون سخنرانی حکیم دکتر روازاده در ستاد فرماندهی کل نیروی انتظامی استان بوشهر…