. هم اکنون سخنرانی حکیم دکتر روازاده در جمع فعالان تغذیه سالم استان بوشهر . چها…