#ولادت حضرت معصومه (س)، مظهر عصمت و نجابت، و روز دختر بر تمام دختران عفیف ایران …