چند کاربرد #گوجه‌_سبز در درمان‌های ساده . . گوجه‌سبز می‌تواند برای کاهش اختلال…