کدام یک را بیشتر احساس میکنید؟‌ ‌ #salamatol #herbal #طب #طب_سنتی #طب_اسلامی …