#کلیپ . توصیه پزشکان به بازگشت نمکدان به سر سفره ها البته #نمک طبیعی . #نمک_طب…