#کلیپ حکیم دکتر روازاده تفاوت #دوا و #دارو بخش اول sapp.ir/ravazadeh eitaa.c…