#کلیپ . درمان #بواسیر و #زگیل پوستی . t.me/ravazadeh #روازاده#دکتر_روازاده#طب…