یکی دیگر از مضرات #لباس_های_تنگ . لباس‌های تنگ موجب ایجاد بوی نامطبوع در نواحی…